AC Kyl & Värmeteknik

Vi erbjuder…
– Nyinstallation och service av alla slags värmepumpar som luft luft, luft vatten, bergvärme och frånluft.
– Installation av kylrum och frysrum.
– Service av AC i bil; felsökning, läcksökning och påfyllning av gas. Drop in på måndagar 7.30-10.00 eller boka tid.